Άρθρα

Πώς να εξηγήσετε τον Agile και τον Scrum στον παππού σας σε 5 λεπτά. Και για να κατανοήσετε καλύτερα τον εαυτό σας Θα δείτε ότι το ευκίνητο είναι αρκετά διαισθητικό.
Δημοσιεύτηκε στις 23-04-2020
Τι είναι η ροή εργασίας Agile; (ELI5) TL; DR - Το Agile είναι μια επαναλαμβανόμενη προσέγγιση στην παράδοση του έργου. Η ομάδα σας παρέχει πολλά μικρότερα βήματα από την αρχή, αντί να παραδίδει τα πάν...
Δημοσιεύτηκε στις 23-04-2020
Μια ομάδα που αναπτύσσεται με το Agile Scrum QueryPie Development # 3: Εισαγωγή διαδικασίας ανάπτυξης
Δημοσιεύτηκε στις 23-04-2020